Nimbus to List on Major North American Stock Exchange

* Turkish translation of the article below

Hey Nimbus Community,

Today we have 2 amazing news items to share!

First of all — we can finally announce that Nimbus is planning to get listed on a major North American stock exchange by the end of 2021. This would make Nimbus the first DeFi company to ever achieve that! 🎉🚀

Secondly — our existing team member, Waseem Mamlouk, has been promoted to the position of Vice President, Capital Markets at Nimbus, to make this happen! 👏🏻

After joining Nimbus back in mid-2020, Waseem has been one of the key driving forces behind our evolution to a holistic DeFi ecosystem. Now, he is pulling together all the essential parts of this significant transformation into a publicly traded company. And while we’re still early in our engagement with investment bankers and capital markets experts, Waseem has already achieved significant results in this direction, given his extensive expertise in Finance, Commercial Law, and Information Technology.

2020 has been the biggest year in IPO history in terms of volume and capital raised. Together with the DeFi boom and Nimbus’ incredible growth rates, we are extremely well positioned to take the lead in the Fintech listings, beside such companies as Coinbase. Particularly considering that the upcoming listing is currently scheduled to take place in the North American market, the largest capital market in the world.

1. Increased benefits for Governance Token holders 🚀:
Companies list publicly in order to raise capital and increase the value for their investors. So as a DAO-governed company, Nimbus Governance Token holders are illustratively (as a matter of notional example) the main group to benefit from this listing. This becomes extremely relevant given the upcoming Nimbus Governance Token launch on March 10, 2021.
So be sure to keep an eye on the launch!

2. New opportunities at the intersection of the traditional capital markets and digital asset trade 📈:
With this new move, the Nimbus platform will be completely transformed. This will enable us to develop unprecedented digital tools merging the traditional capital markets and crypto assets. As a result, our users will enjoy increased benefits from the Nimbus Platform and lower risks due to this cross-market diversification.

3. Increased operations transparency 🔎:
Nimbus technology is already transparent and open to anyone to examine thanks to intrinsic blockchain qualities. But clearly, access to public funds requires the highest levels of compliance and transparency to protect the rights of all involved. Thus, Nimbus operations shall also become as transparent and verifiable as our code. This will elevate us to a new level of trust with our community — and investors! — worldwide.

4. Faster Community growth 👥:
The Nimbus listing will attract plenty of attention — including from institutional investors and the media. When coupled with the new capital raised, it should result in an ongoing cycle of success and development where each of our community members has a special place!

While our Capital Markets team is formalizing the financial and legal steps necessary for the listing, we have already gone far enough to plan for this reality by the end of 2021.

This message contains certain forward-looking statements. These statements are not guarantees of future performance and undue reliance should not be placed on them.

Such forward-looking statements necessarily involve known and unknown risks and uncertainties, which may cause actual performance and financial results in future periods to differ materially from any projections of future performance or result expressed or implied by such forward-looking statements.

---

Nimbus Büyük Kuzey Amerika Borsasında Listelenecek

Hey Nimbus Topluluğu,

Bugün paylaşacak 2 harika haberimiz var!

Her şeyden önce — nihayet Nimbus’ın 2021'in sonunda büyük bir Kuzey Amerika borsasında listelenmesinin planladığını açıklayabiliriz. Bu, Nimbus’u bunu başaran ilk DeFi şirketi yapar! 🎉🚀

İkincisi — mevcut ekip üyemiz Waseem Mamlouk, bunu gerçekleştirmek için Nimbus’ta Sermaye Piyasaları Başkan Yardımcılığına terfi etti! 👏🏻

2020 ortalarında Nimbus’a geri döndükten sonra Waseem, bütünsel bir DeFi ekosistemine doğru evrimimizin arkasındaki önemli bir gücü oldu. Şimdi, halka açık bir şirkete dönüşen bu önemli dönüşümün tüm temel parçalarını bir araya getiriyor. Yatırım bankacıları ve sermaye piyasası uzmanlarıyla olan ilişkimizin henüz başındayken, Waseem, Finans, Ticaret Hukuku ve Bilgi Teknolojisi alanlarındaki kapsamlı uzmanlığı göz önüne alındığında bu yönde çoktan önemli sonuçlar elde etmişti.

⏰ Bu yeni görevin zamanlaması bundan daha iyi olamazdı.

2020, hacim ve toplanan sermaye açısından halka arz tarihindeki en büyük yıl oldu. DeFi patlaması ve Nimbus’ın inanılmaz büyüme oranlarıyla birlikte, Coinbase gibi şirketlerin yanında Fintech ‘in en zirve listelerinde lider olmak için son derece iyi bir konumdayız. Özellikle, yaklaşan listenin şu anda dünyanın en büyük sermaye piyasası olan Kuzey Amerika piyasasında yer almasının planlandığı düşünüldüğünde bu mümkün gözüküyor.

Yakında, tüm Nimbus topluluğu üyeleri için böyle bir listenin sayısız faydası hakkında size daha fazla bilgi vereceğiz. Ancak şimdilik, başlamak için bunlardan sadece birkaçı:

1. Governance Tokenı sahipleri için artan faydalar 🚀:
Şirketler, sermayelerini artırmak ve yatırımcılarının değerini artırmak için halka açık olarak listenirler. Dolayısıyla, DAO tarafından yönetilen bir şirket olarak, Nimbus Governance Token sahipleri açıklayıcı olarak (kavramsal bir örnek olarak) bu listeden yararlanacak ana gruptur. 10 Mart 2021'de yaklaşan Nimbus Yönetim Token lansmanı göz önüne alındığında, bu son derece ilgi çekici hale geliyor.

Bu yüzden lansmana göz kulak olduğunuzdan emin olun!

2. Geleneksel sermaye piyasaları ile dijital varlık işlemlerinin kesişme noktasında yeni fırsatlar 📈:
Bu yeni hamle ile Nimbus platformu tamamen yepyeni bir dönüşüm yaşayacak. Bu, geleneksel sermaye piyasalarını ve kripto varlıklarını birleştiren benzeri görülmemiş dijital araçlar geliştirmemizi sağlayacaktır. Sonuç olarak, kullanıcılarımız Nimbus Platformundan daha fazla fayda sağlayacak ve bu piyasalar arası çeşitlendirme nedeniyle daha düşük risk alacak.

3. Artan operasyon şeffaflığı 🔎:
Nimbus teknolojisi halihazırda şeffaftır ve içsel blokzincir nitelikleri sayesinde herkesin incelemesine açıktır. Ancak açıkça, kamu fonlarına erişim, dahil olan herkesin haklarını korumak için en yüksek düzeyde uyum ve şeffaflık gerektirir. Böylece, Nimbus operasyonları da kodumuz kadar şeffaf ve doğrulanabilir hale gelecektir. Bu, bizi topluluğumuz ve yatırımcılarımızla yeni bir güven düzeyine yükseltecek! — üstelik dünya çapında.

4. Daha hızlı Topluluk büyümesi 👥:
Nimbus listesi, kurumsal yatırımcılar ve medya da dahil olmak üzere oldukça ilgi çekecek. Toplanan yeni sermaye ile birleştiğinde, topluluk üyelerimizin her birinin özel bir yere sahip olduğu devam eden bir başarı ve gelişme döngüsü ile sonuçlanmalıdır!

Sermaye Piyasaları ekibimiz, listeleme için gerekli mali ve yasal adımları resmileştirirken, biz zaten bu gerçeği 2021'in sonuna kadar planlayacak kadar ileri gittik.

Yeni Başkan Yardımcımız olarak Waseem’e hoş geldiniz derken bize katılın ve Nimbus sermaye piyasalarındaki bir sonraki büyük olayda yolculuğumuzu takip edin!

Bu mesaj belirli ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu ifadeler gelecekteki performansın garantisi değildir ve bunlara gereksiz yere güvenilmemelidir.

Bu tür ileriye dönük beyanlar, zorunlu olarak bilinen ve bilinmeyen riskleri ve belirsizlikleri içerir; bu, gelecek dönemlerde fiili performansın ve mali sonuçların, bu tür ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilen gelecekteki performans veya sonuçların olası bir tahmininden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilir.

DAO-governed platform that offers 16 earning strategies for users boosted by multiple layers of risk-management. https://link.nimbusplatform.io/medium